gentoo/lxqt-base/lxqt-qtplugin/lxqt-qtplugin-0.11.1.ebuild

33 lines
691 B
Bash
Raw Normal View History

# Copyright 1999-2018 Gentoo Foundation
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
EAPI=6
inherit cmake-utils versionator
DESCRIPTION="LXQt system integration plugin for Qt"
HOMEPAGE="https://lxqt.org/"
if [[ ${PV} = *9999* ]]; then
inherit git-r3
EGIT_REPO_URI="https://github.com/lxqt/${PN}.git"
else
2018-04-11 18:33:36 +02:00
SRC_URI="https://downloads.lxqt.org/downloads/${PN}/${PV}/${P}.tar.xz"
KEYWORDS="~amd64 ~arm ~arm64 ~x86"
fi
LICENSE="LGPL-2.1+"
SLOT="0"
RDEPEND="
2018-04-11 18:33:36 +02:00
dev-libs/libdbusmenu-qt:=
>=dev-libs/libqtxdg-2.0.0
dev-qt/qtcore:5
dev-qt/qtgui:5
dev-qt/qtwidgets:5
x11-libs/libX11
"
DEPEND="${RDEPEND}
>=dev-util/lxqt-build-tools-0.1.0
dev-qt/linguist-tools:5
"